تاریخ : شنبه 14 دی 1392 | 07:46 ب.ظ | نویسنده : Mostafa مدیریت

نمونه سوال املاسوم راهنمایی


     برای مشاهده به ادامه مطلب                        بروید

به نام خدا     آزمون درس املای فارسی سال سوم راهنمایی در سالتحصیلی 90-91

       نام :                 نام خانوادگی :    

شمارک

 

ردیف

5/0

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1-در نوشتن واژه های عربی مانند اجراء ، املاء و... بهتر است همزه ی پایانی حذف گردد. درست            نادرست

 2-در نوشتن املا ، به صدا و حرکات پایانی کلمات به ویژه اسم باید توجه کرد.                   درست            نادرست

الف

5/0

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-تشخحیص شکل املایی درست در کلمات« هم آوا » به کمک .................... و ...................... آن ها در جمله امکان پذیر است.

ب

1

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1-کدام واژه تنها یک شکل املایی دارد؟

  الف- اساس       ب-حیات          ج- مشورت        د- عمل

 2-کدام ترکیب از نظر املایی درست است؟

   الف- خوار گل      ب- عیسای مسیح        ج-املاء فارسی        د-تحذیب نفس

 

ج

1

کلمات ردیف «الف» با کدام یک از کلمات ردیف «ب» ترکیب شوند تا بتوانند از نظر جمع یا مفرد بودن در کنار هم قرار گیرند.(دو کلمه در ردیف «ب» اضافی است»

 

موعظه ، لطیف ، صنعت ، صورت

الف

صنایع ، الطاف ، مواعظ ، صور ، لطایف ، صنم

ب

د

5/0

5/0

5/0

 

5/0

5/0

5/0

     5/0

 پرسش های تشریحی

1-شکل درست کلمات را بنویسید.  موجّح (.........................)  ترجیه (.........................)

 2- شکل دیگر کلمات را بنویسید.  آشیان (........................)  آینه (............................)

 3- هر یک از کلمات زیر را با افزودن یک صفت گسترش دهید.

    خانه (......................................... )      دریا (................................................. )

 4-واژه های  زیر را با « ان » فارسی جمع ببندید.

    ستاره (................................. )   شایسته ( ................................. )

 5- با افزودن پیشوند مناسب به هریک از فعل های زیر ، یک فعل پیشوندی بسازید.

    داشت ( ..................................... )     رفت (............................................... )

 6-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

     خصال (.................................. )  مصائب (......................................... )

 7-از مصدر « شنیدت » فعل های خواسته شده را بنویسید.                

  الف- ماضی نقلی ، دوم شخص مفرد (.......................... )   ب- ماضی بعید ، اول شخص جمع (...............................)

 8-با توجّه به جمله واژه ی درست را انتخاب کرده و زیر آن خط بکشید.

  الف- این طرف تنها ............ جنگ ، ایمان بود.( صلاح – سلاح )

  ب- موش گفت: « وقت آن است که باقی ............... خود را به ادا رسانم . ( ضمان – زمان )

  ج- از بسیاری غلامان و ........... ملک وی هیچ خبر ندارد. ( صریر – سریر )

  د- ایرانیان بنای این گونه آثار را .............. آخرت می گویند . ( ثواب – صواب )

 9-در عبارت زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل صحیص آن را بنویسید.

 -پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوظ ننماید و اگر از او پوشیده دارند اصتراق سمع نکند.

10-جدول زیر را کامل کنید.

متضاد

مترادف

هم خانواده

مفرد

واژه

 

 

 

 

اصحاب

 

 

 

 

 

و

 

 

 برچسب ها: نمونه آزمون املای سال سوم راهنمایی،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic