کلبه1001 با سلام خدمت شما دوستان عزیز امیدوارم این مطالب را بپسندید و با نظراتتون من رو در ساخت هر چه بهتر وبلاگ کمک کند ممنون مدیر وبلاگ:Mostafa http://kolbehsky.mihanblog.com 2020-06-05T19:59:37+01:00 text/html 2014-01-04T16:05:54+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت آهنگ " گزینه های روی میز " http://kolbehsky.mihanblog.com/post/148 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DtG76/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640"></iframe>] text/html 2014-01-04T15:45:58+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت خواستگاری خر http://kolbehsky.mihanblog.com/post/147 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: right;">خر آمد به سوی مادر خویش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">برو امشب برایم خواستگاری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر توبچه ات را دوست داری</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">خر مادر بگفتا ای پسر جان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تورا من دوست دارم بهتر از جان</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">زبین این همه خر های خوشکل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکی را کن نشان چون نیست مشکل</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">خرک از شادمانی جفتکی زد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کمی عرعر نمود وپشتکی زد</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">بگفت مادر به قربان نگاهت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به قربان دو چشمان سیاهت</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">خر همسایه را عاشق شدم من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به زیبایی نباشد مثل اوزن&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">بگفت مادر برو پالان به تن کن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برو اکنون بزرگان را خبر کن&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">به آداب ورسومات زمانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شدند داخل برسم عاقلانه</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">دوتا پالان خریدند پای عقدش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه افسار طلا باپول نقدش</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">خریداری نمودند یک طویله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همانطور که رسم است در قبیله</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">خر عاقد کتاب خود گشاید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وصال نقد ایشان را نماید</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">دوشیزه خر خانم آیا رضایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به عقد این خر خوشتیپ درایی</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">یکی از حاضران گفتا بخنده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عروس خانم برای گل چنین برفته</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">خر برای بار سوم بپرسید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که خر خانم سرش یکباره جنبید</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">خران عرعر کنان شادی نمودند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به یونجه کام خود شیرین نمودند</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">به امید خوشی وشادمانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای این دو خر در زندگانی</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"></font><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شعر:شاهین مراددوخت<br></font></div><div><br></div> text/html 2014-01-04T15:43:50+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت 10 دلیل پدربزرگانه برای پس انداز کردن http://kolbehsky.mihanblog.com/post/146 <p style="font-family: 'B Koodak', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; direction: rtl;"><span style="font-size: 14px;">ا</span><font size="3">ین روزها برخی افراد با تاکید براینکه به فکر امروز باشید ، از داشته هایتان لذت ببرید، فردا را چه کسی دیده ،لذت بردن از زندگی و.... اهمیت پس انداز را انکار می کنند آنها معتقدند هرچه که دوست داشتید همان لحظه بخرید و می گویند دیگر قصه مورچه هایی که در تابستان به فکر زمستان هستندبه کار بچه های امروز نمی آید آنها در همه فصول سال می توانند از بهترین محصولات و میوه ها استفاده کنند!!</font></p><p style="font-family: 'B Koodak', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">این تفکر که به شکل خزنده ای در جامعه های انسانی در حال رسوخ است مانع از آینده نگری و پیشرفت خانواده ها گردیده است.</font></p><p style="font-family: 'B Koodak', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; direction: rtl;"><font size="3">اگرچه ریاضت کشی و اینکه به خودمان آزار برسانیم در هیچ دیدگاهی پسنیده نیست اما در این گزارش تلاش می کنیم 10 دلیل منطقی که پدربزرگ ها برای لزوم پس انداز کردن مطرح می کردند و هنوز هم کاربرد دارد مطرح کنیم.</font></p><p style="font-family: 'B Koodak', sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; direction: rtl;"><img id="irc_mi" src="http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/112514.jpg" alt="" height="200" width="300" style="margin-top: 99px;"></p><p style="font-family: 'B Koodak', sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; direction: rtl;">برای دیدن کامل به ادامه مطلب بروید////</p> text/html 2014-01-04T15:29:30+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت عکس/نقشه ی دمای بدن انسان دراحساسات مختلف http://kolbehsky.mihanblog.com/post/145 <div><br></div><div><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3"><a href="http://yashohada.blog.ir/post/112" title=" عکس/نقشه ی دمای بدن انسان دراحساسات مختلف" style="word-wrap: break-word; text-decoration: none; font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: center;">عکس/نقشه ی دمای بدن انسان دراحساسات مختلف</a><span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</span></font></div><div><br></div><div><img src="http://media2.afsaran.ir/sitKKKu_535.jpg" alt="افسران - عکس/نقشه ی دمای بدن انسان دراحساسات مختلف "></div> text/html 2014-01-04T15:16:55+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت نمونه آزمون املای سال سوم راهنمایی http://kolbehsky.mihanblog.com/post/143 <p><font size="7">نمونه سوال املاسوم راهنمایی</font></p><p><font color="#ff0000" size="7"><br></font></p><p><font color="#ff0000" size="7">&nbsp; &nbsp; &nbsp;برای مشاهده به ادامه مطلب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بروید</span></p> text/html 2014-01-04T14:53:32+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام امام رضا http://kolbehsky.mihanblog.com/post/142 <div><br></div><div><div class="wp-caption aligncenter" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: right; width: 346px;"><img alt="دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام امام رضا" src="http://dl.pop-music.ir/images/Tir92/imamreza.jpg" width="336" height="336" title="دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام امام رضا" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><p class="wp-caption-text" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px;">دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام امام رضا</p></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: center;"><a title="دانلود آهنگ جدید" href="http://pop-music.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(22, 111, 143);">دانلود آهنگ جدید</a>&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">حامد زمانی</strong>&nbsp;به نام امام رضا با بالاترین کیفیت<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">شعر : پیمان طالبی ، حامد زمانی ، تنظیم : نیما نور محمدی ، میکس و مستر : رضا پور رضوی</span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">“باز پخش”</strong></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: center;">برای&nbsp;<a title="دانلود آهنگ" href="http://pop-music.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(22, 111, 143);">دانلود آهنگ&nbsp;</a>به ادامه مطلب مراجعه کنید …</p></div> text/html 2014-01-04T14:48:52+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام وقتهای خالی http://kolbehsky.mihanblog.com/post/141 <div><br></div><div><div class="wp-caption aligncenter" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: right; width: 458px;"><img class=" " title="دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام وقتهای خالی" alt="دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام وقتهای خالی" src="http://dl.pop-music.ir/images/Dey92/Alireza%20Roozegar%20-%20Vaght%20Haye%20Khali.jpg" width="448" height="284" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><p class="wp-caption-text" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px;">دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام وقتهای خالی</p></div><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: center;"><a title="دانلود آهنگ جدید" href="http://pop-music.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(22, 111, 143);">دانلود آهنگ جدید</a>&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">علیرضا روزگار</strong>&nbsp;به نام وقتهای خالی با بالا ترین کیفیت<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">تنظیم و میکس و مستر: مصطفی روزگار , ترانه : محمد اسلامی و مهسان آسمانی</span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">برای&nbsp;<a title="دانلود آهنگ" href="http://pop-music.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(22, 111, 143);">دانلود آهنگ&nbsp;</a>به ادامه مطلب مراجعه کنید …</span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 5px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><br></span></p></div> text/html 2014-01-02T10:21:53+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت یا امام زمان... http://kolbehsky.mihanblog.com/post/140 <div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="5"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">جمعه یعنی یك غروب وعده دار</font>/وعده ترمیم قلب یاس زار</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="5"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">جمعه یعنی مادر چشم انتظار</font>/در هوای دیدن روی نگار</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="5"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">جمعه یعنی یك سماءدلواپسی</font>/مشود مولا به داد ما رسی...؟</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScsHSOMcnFLpmNS2ctTlzqhVsjZ3D48L0wd4aalpWA4sDfszm_" alt=""></div></div><div><br></div> text/html 2014-01-02T10:19:13+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت دانلود مداحی صوتی جدید محرم 91 جواد مقدم با كیفیت بالا http://kolbehsky.mihanblog.com/post/139 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; color: rgb(37, 37, 37); line-height: 20px;">دانلود مداحی صوتی جدید محرم 91 جواد مقدم با كیفیت بالا</span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;"><font class="Apple-style-span" color="#252525" face="tahoma, Arial, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 20px;"><br></span></font></p><p style="text-align: right; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;"><a href="http://img2.yasdl.com/wp-content/uploads/2012/11/moghadam-moharram-91.jpg" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 57, 57); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-24005" title="moghadam-moharram-91" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2012/11/moghadam-moharram-91.jpg?9d7bd4" alt="دانلود مداحی شب اول محرم 91 از جواد مقدم" width="463" height="293" style="outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px auto; padding: 0px; border: none; display: block; max-width: 480px;"></a></p><p style="text-align: right; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;</p><p style="text-align: right; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;"><br></p><p style="text-align: right; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;"></p><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong>لیست مداحیهای موجود در این مجموعه 91:</strong></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;ای امید دل نا امیدان،تو مرادی و ما از مریدان ( شور )</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">سید شبابی تو اربابی،آقا ما بی شما از هر بدی بدتر ( شور )</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;حالی برام حال شور و شین نمیشه،جایی برام روضه ی حسین نمیشه ( شور )</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">هر موقعی که روضه هاشو می بینم وااای،انگاری کرب و بلاشو می بینم ( شور )</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;کرببلا نبر ز یادم،جونیمو پای تو دادم ( شور )</div><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="text-align: center; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: center; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;فرمت مداحی:&nbsp;<strong>MP3</strong></p><p style="text-align: center; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;حجم: ۱۷.۸ مگا بایت</p><p style="text-align: center; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;دانلود:&nbsp;<a href="http://dl.yasdl.com/Media2012/Moghadam.Shab1.91_[YasDL.com].rar" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 57, 57); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;"><strong>دانلود مستقیم</strong></a>&nbsp;<a href="http://www.yasdl.com/?p=24002" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 57, 57); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;">|</a>&nbsp;<a href="https://rapidshare.com/files/863700412/Moghadam.Shab1.91__YasDL.com_.rar" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 57, 57); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;">لینک کمکی</a></p><p style="text-align: center; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;رمز:&nbsp;<a href="http://www.yasdl.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 57, 57); border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;">www.yasdl.com</a></p><div><br></div> text/html 2013-12-30T16:00:26+01:00 kolbehsky.mihanblog.com Mostafa مدیریت شهادت امام رضا(ع) http://kolbehsky.mihanblog.com/post/138 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2012/01/sms-emam-reza.jpg" alt="اس ام اس شهادت امام رضا(ع) - www.RadsMs.com"></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; line-height: 1.9;">دلم برای تو پر می کشد امام غریب</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; line-height: 1.9;">غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; line-height: 1.9;">زیارت تو که فوق همه زیارت هاست</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; line-height: 1.9;">دل مرا به سفر می کشد امام غریب</p></span></div></div>